Kalmar kommun skapar gräsmatteängar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-25 08:53 CEST - Kalmar kommun

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt med att de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna försvunnit.

Brunnslocken får nya budskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-24 13:05 CEST - Kalmar kommun

Även i år kommer Kalmars brunnslock att täckas med budskap till både boende och besökare. Och i år slår man ett slag för miljön.

Pressinbjudan: Informationsmöte om statusen i Dragsviken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-18 08:57 CEST - Kalmar kommun

– Vi vill informera om statusen i Dragsviken utifrån de provtagningar av miljögifter i sediment som genomförts, säger Anna Thore (s), ordförande för Vatten och miljönämnden på Kalmar kommun. Den 19 juni kl 18.00 bjuder Kalmar kommun in allmänheten till ett informationsmöte för att diskutera Dragvikens vattenstatus.

Hållbarhetssafari – En resa mot en klimatsmartare framtid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-27 07:00 CEST - Kalmar kommun

För fjärde året i rad anordnas Hållbarhetssafari där regionens gymnasietreor får diskutera miljöfrågor och åka runt bland åtgärder som gjorts i kommunen. Årets tema är klimatet och årets moderator meteorologen Pär Holmgren.

På egna ben till skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-24 13:25 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun tar sig an utmaningarna att minska klimatpåverkan från transporter och vända den nedåtgående trenden för cykling bland barn och unga.

Kalmar kommun klättrar i miljöranking

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-28 13:08 CEST - Kalmar kommun

Kalmar pionjär i Östersjöåtgärder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-26 09:17 CEST - Kalmar kommun

På onsdag den 28 juni kommer Kalmar kommun vara talare på ett event i Stockholm initierat av Zennström stiftelsens organisation Race for the Baltic. Eventet sätter punkt för ett 18 månader långt projekt där sju kommuner runt Östersjön har tittat på sina nuvarande utsläpp av näringsämnen samt vad man tänker göra åt dessa.

På lördag släcker vi ljuset

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-23 07:37 CET - Kalmar kommun

I år deltar Kalmar kommun för nionde gången i det världsomfattande arrangemanget Earth Hour. Syftet är att manifestera mot klimatförändringarna genom att släcka belysningen under en timme. I vår kommun kommer den offentliga belysningen längs gator, cykelvägar, i parker etc. att släckas under Earth Hour på lördag den 25 mars mellan kl. 20.30 och 21.30.

Pressinbjudan: Workshop om tågresor i tjänsten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-14 07:28 CET - Kalmar kommun

Pressinbjudan – Nu vässar vi miljömålen ytterligare!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-07 07:27 CET - Kalmar kommun

Nu är Kalmar kommuns miljöbokslut för 2016 klart. Stora steg har tagits bland annat inom klimatområdet, och vi kan se att en grön omställning har tagit fart i kommunen. Nu vässar vi i Kalmar kommun vårt redan ambitiösa klimatmål, och visar att Kalmar verkligen är en kommun att räkna med. Kom så berättar vi mer!