Pressinbjudan: Här leker livet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-11 10:00 CET - Kalmar kommun

Nu presenterar vi vårt miljöbokslut för 2019 och passar samtidigt på att berätta om vad vi satsar på under kommande år.

Pressinbjudan: Samarbete över gränser för en bättre naturvård!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-03 08:00 CET - Kalmar kommun

Kalmar kommun arbetar aktivt för att sköta sina ekmarker på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. En av de åtgärder som arbetats med under vintern är att ta fram mulmholkar, och nu är det dags att montera dem i naturen.

Pressinbjudan: Nu kan du och din förening ansöka om miljöpeng!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-13 08:00 CET - Kalmar kommun

På fredag öppnar ansökan om miljöpeng upp. Media bjuds in att delta då Miljöpengen presenteras och i samband med pressträffen kommer ansökningsformuläret att lanseras på kalmar.se.

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-25 08:53 CEST - Kalmar kommun

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt med att de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna försvunnit.

Brunnslocken får nya budskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-24 13:05 CEST - Kalmar kommun

Även i år kommer Kalmars brunnslock att täckas med budskap till både boende och besökare. Och i år slår man ett slag för miljön.

Pressinbjudan: Informationsmöte om statusen i Dragsviken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-18 08:57 CEST - Kalmar kommun

– Vi vill informera om statusen i Dragsviken utifrån de provtagningar av miljögifter i sediment som genomförts, säger Anna Thore (s), ordförande för Vatten och miljönämnden på Kalmar kommun. Den 19 juni kl 18.00 bjuder Kalmar kommun in allmänheten till ett informationsmöte för att diskutera Dragvikens vattenstatus.

Hållbarhetssafari – En resa mot en klimatsmartare framtid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-27 07:00 CEST - Kalmar kommun

För fjärde året i rad anordnas Hållbarhetssafari där regionens gymnasietreor får diskutera miljöfrågor och åka runt bland åtgärder som gjorts i kommunen. Årets tema är klimatet och årets moderator meteorologen Pär Holmgren.

På egna ben till skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-24 13:25 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun tar sig an utmaningarna att minska klimatpåverkan från transporter och vända den nedåtgående trenden för cykling bland barn och unga.

Kalmar kommun klättrar i miljöranking

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-28 13:08 CEST - Kalmar kommun

Kalmar pionjär i Östersjöåtgärder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-26 09:17 CEST - Kalmar kommun

På onsdag den 28 juni kommer Kalmar kommun vara talare på ett event i Stockholm initierat av Zennström stiftelsens organisation Race for the Baltic. Eventet sätter punkt för ett 18 månader långt projekt där sju kommuner runt Östersjön har tittat på sina nuvarande utsläpp av näringsämnen samt vad man tänker göra åt dessa.