Utlysning till forskning inom förorenade områden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-01 13:26 CEST - Statens geotekniska institut

Omkring 15 000 av Sveriges mest förorenade områden ska vara sanerade till år 2050. För att nå det målet måste saneringstakten öka. Statens geotekniska institut (SGI) utlyser nu 8,5 miljoner kronor genom Tuffo, ett utvecklingsprogram för forskning och teknikutveckling inom förorenade områden.