De vinner Miljömålspriset 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-14 21:16 CEST - Naturvårdsverket

Göteborgs stad - Kretslopp och vatten, HYBRIT och Lennart Henrikson har tilldelats årets Miljömålspriser. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger delade ut priserna i samband med konferensen Miljömålsdagarna i Karlskrona.

Välkommen till utdelning av Miljömålspriset

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-10 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Priset delas ut i tre kategorier: Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo samt Årets inspiratör. Vinnarna presenteras under den årliga middagen under Miljömålsdagarna som i år sker den 14 maj i Karlskrona.

Kandidater utvalda till Naturvårdsverkets Miljömålspris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-10 10:15 CEST - Naturvårdsverket

En jury har valt ut 10 kandidater bland alla de nomineringar som lämnades in i januari och februari. Det nyinstiftade Miljömålspriset delas ut i tre kategorier. Fram till och med 28 april kan alla som vill rösta på den kandidat de tycker ska vinna Miljömålspriset – årets inspiratör.

Prioritera åtgärder för klimatet och biologisk mångfald

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-30 12:31 CET - Naturvårdsverket

Det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald i miljöpolitiken under de kommande åren. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen finns inte på plats, även om utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning. Detta visar den fördjupade utvärderingen av miljömålen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen idag.

Naturvårdsverket instiftar Miljömålspriset

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-11 10:00 CET - Naturvårdsverket

Miljömålen har funnits i 20 år. För att inspirera till fortsatt uthålligt och uppfinningsrikt miljöarbete instiftar nu Naturvårdsverket ett nytt pris; Miljömålspriset. Vem eller vilka ska uppmärksammas och belönas för ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål?

Stort engagemang för att nå miljömålen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-28 10:30 CEST - Naturvårdsverket

Uppdaterad ingress: Stora satsningar görs av många myndigheter för att miljön ska bli bättre i Sverige. Klimatklivet, landsbygdsprogrammet, havs- och vattenmiljöanslaget, stadsmiljöavtalen, områdesskyddet för värdefull natur och kulturmiljöanslagen är några insatser som ger effekt. Två miljömål nås eller är nära att nås till 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås.

Steg framåt mot de svenska miljömålen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-31 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Ett nytt globalt klimatavtal, åtgärder som minskar spridningen av vissa farliga ämnen och insatser mot luftföroreningar. Det är några steg som tagits med sikte på de nationella miljömålen. För att närma oss miljömålen behövs insatser och samarbeten som främjar och förebygger att miljöproblem uppstår.