Inbjudan till pressträff om konjunkturläget i Västra Götaland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-20 09:38 CET - Västra Götalandsregionen

I våras hade de västsvenska företagen ljusa förhoppningar om utvecklingen av konjunkturläget inför det kommande halvåret. Har dessa infriats? Då räknade de flesta branscher med att nyanställa och positiva tongångar hördes framförallt inom industrin. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen även kommande halvår?