Allt fler markägare positiva till att etablera naturreservat

Press Releases - Published: 2021-04-15 08:18 CEST - Naturvårdsverket

Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

Sverige har fått 131 nya naturreservat

Press Releases - Published: 2021-03-10 10:00 CET - Naturvårdsverket

Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer.

181 nya naturreservat ger skydd för framtiden

Press Releases - Published: 2020-03-05 10:00 CET - Naturvårdsverket

Sverige fick 181 nya naturreservat 2019 och den totala ytan av naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

Årets nya naturreservat viktiga pusselbitar i nätverk av biologisk mångfald

Press Releases - Published: 2019-12-16 08:43 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

I år har Länsstyrelsen fattat 20 beslut om nya och utvidgade naturreservat. Det innebär att den biologiska mångfalden i skogarna, våtmarkerna och vattendragen bevaras.

Många beslut om naturreservat 2018

Press Releases - Published: 2019-03-06 10:00 CET - Naturvårdsverket

Antalet naturreservat som beslutas i Sverige var på en fortsatt hög nivå 2018. Statistik från Naturvårdsverket visar att 258 beslut om naturreservat fattades under året och att den skyddade landarealen därmed ökade med drygt 78 000 hektar.

Fjälltoppar, vildmark och hundratusen musslor - årets nya naturreservat i Västerbotten

Press Releases - Published: 2018-12-17 12:35 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Under 2018 har Länsstyrelsen Västerbotten tagit 23 beslut om naturreservat. Det betyder att många fina naturområden bevaras för framtiden.

Ta ett skogsbad i Kronskogen under naturreservatets dag

Press Releases - Published: 2018-06-01 07:45 CEST - Eskilstuna kommun

Naturreservatets dag anordnas den 17 juni i Kronskogens naturreservat. Under dagen finns möjlighet att testa den nya trenden ”skogsbad” med sitt ursprung från Japan. Skogsbad är ett sätt att minska stress och få ny energi. Endast fem minuter i skogen räcker för att sänka puls och blodtryck.

23 procent av Sveriges invånare bor inom en kilometer från skyddad natur

Press Releases - Published: 2017-11-15 08:00 CET - Naturvårdsverket

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 23 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. För den genomsnittlige invånaren var avståndet 2,8 kilometer. Det visar statistik från SCB.

Levande deltagande ger levande hav

Press Releases - Published: 2017-02-20 08:47 CET - Södertörns högskola

Nu ska naturen bli tillgänglig för fler

Press Releases - Published: 2017-02-09 08:59 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I Stockholms stad finns det idag nio naturreservat som bland annat erbjuder stockholmare stadsnära natur och rekreation. Den rödgrönrosa majoriteten har gett Miljöförvaltningen i uppdrag att undersöka hur fler stockholmare kan hitta ut i naturen och hur naturreservaten kan göras tillgängliga för fler. Nu presenteras en rapport på ett pilotprojekt som visar på just detta. Rapporten har fokuserat på naturreservatet Flaten och föreslår bland annat bättre toalett- och rastmöjligheter, enklare skyltsystem och anläggning av fler spår för promenad och cykling.