Allt fler markägare positiva till att etablera naturreservat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-15 08:18 CEST - Naturvårdsverket

Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

Sverige har fått 131 nya naturreservat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-10 10:00 CET - Naturvårdsverket

Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer.

181 nya naturreservat ger skydd för framtiden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-05 10:00 CET - Naturvårdsverket

Sverige fick 181 nya naturreservat 2019 och den totala ytan av naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

Många beslut om naturreservat 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-06 10:00 CET - Naturvårdsverket

Antalet naturreservat som beslutas i Sverige var på en fortsatt hög nivå 2018. Statistik från Naturvårdsverket visar att 258 beslut om naturreservat fattades under året och att den skyddade landarealen därmed ökade med drygt 78 000 hektar.

23 procent av Sveriges invånare bor inom en kilometer från skyddad natur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-15 08:00 CET - Naturvårdsverket

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 23 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. För den genomsnittlige invånaren var avståndet 2,8 kilometer. Det visar statistik från SCB.