Nu ska naturen bli tillgänglig för fler

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-09 08:59 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I Stockholms stad finns det idag nio naturreservat som bland annat erbjuder stockholmare stadsnära natur och rekreation. Den rödgrönrosa majoriteten har gett Miljöförvaltningen i uppdrag att undersöka hur fler stockholmare kan hitta ut i naturen och hur naturreservaten kan göras tillgängliga för fler. Nu presenteras en rapport på ett pilotprojekt som visar på just detta. Rapporten har fokuserat på naturreservatet Flaten och föreslår bland annat bättre toalett- och rastmöjligheter, enklare skyltsystem och anläggning av fler spår för promenad och cykling.

Första naturreservatet på 9 år inrättas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-14 12:04 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

På dagens kommunfullmäktige väntas stadens politiker fatta beslut om att inrätta det första naturreservatet i Stockholm sedan 2006. Frågan om att göra Älvsjöskogen till naturreservat har diskuterats sedan tidigt 90-tal men nu finns det en bred majoritet bakom ärendet. Älvsjöskogen har som rekreationsområde ett upptagningsområde om cirka 23 000 stockholmare och innehåller exempelvis två välanvända motionsspår.

Älvsjöskogen blir naturreservat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-04 11:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad vill skydda de mest värdefulla naturområdena och kommer därför att inrätta naturreservat i både västra och östra delen av Älvsjöskogen. Frågan om att göra Älvsjöskogen till naturreservat har diskuterats sedan tidigt 90-tal men nu kommer beslut att fattas av Kommunfullmäktige efter sommaren.

Miljöpartiets plan till 2030: 150 000 bostäder och 7 nya naturreservat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-02 10:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag har Miljöpartiet i Stockholms stad presenterat en långsiktigt, ansvarsfull och hållbar bostadspolitik. Miljöpartiets bostadsplan visar att det är möjligt att bygga 150 000 nya bostäder utan att ta bort våra grönområden, utan att kompromissa med stockholmarnas hälsa och säkerhet och samtidigt bygga både klimatsmart och kollektivtrafiknära.

Stockholms naturreservat blir snabbt sämre

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-11 07:39 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

En redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat för 2010 visar på en negativ trend. 2009 bedömdes 4 av 8 naturreservat ha "god bevarandestatus", för 2010 har denna siffra sjunkit till 2 av 8.

Öppet brev till Alvendal (M) om Stockholms naturreservat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-15 14:33 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Igår bjöd Miljöpartiet in Moderaternas stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal till en debatt om Stockholms naturreservat. En debatt som Alvendal (M) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.