Ny bok om staden i ständig förändring

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-25 15:21 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Det byggs och byggs på, rivs och byggs nytt. Kanske är stadens mest utmärkande drag förändring, vilket inte minst blir synligt i pandemi-tider. I RJ:s årsbox 2020 står staden i centrum och först ut är stadshistorikern Håkan Forsell med sitt häfte.

Övergivna platser - Jan Jörnmark håller föredrag på Forsviks bruk

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-26 17:05 CET - VGR Kulturutveckling

Hans böcker som skildrar övergivna platser har gjort succé, och Facebookgruppen med samma namn har snart 65 000 medlemmar. Nu kommer Jan Jörnmark, ekonomihistoriker och författare, till Forsviks bruk och berättar mer om miljöer som människan lämnat - och om sin nya bok. Välkommen till Brukskontoret lördagen 30 januari klockan 16:00!

Ny bok om det öppna samhällets paradoxer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-11 10:58 CET - Södertörns högskola

”Det öppna samhället” har sedan kalla krigets slut och globaliseringens frammarsch blivit en central metafor för den liberala demokratin och den fria marknaden. Begreppet är vagt och rymmer många motsättningar.

Ny bok om entreprenörskap och varumärken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-12 12:02 CET - Södertörns högskola

Innovationer och entreprenörer är viktiga för att skapa nya företag och marknader. Varumärkens betydelse för företag kan knappast underskattas. I skärningspunkten mellan entreprenörskap och varumärken finns många intressanta frågor, ändå har forskningen om dem varit separerad. Det råder boken ”Entreprenörskap och varumärken”, med redaktörer från Södertörns högskola och Uppsala universitet, bot på.

Många perspektiv på empati i ny bok

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-09 13:38 CET - Södertörns högskola

Om boken

Ny bok om rörelsen mellan begrepp och bild

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-02 10:02 CET - Södertörns högskola

Ny lärobok om reportageskrivande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-31 13:47 CEST - Södertörns högskola

Cecilia Aare, lärare i journalistik vid Södertörns högskola, har skrivit ”Det tidlösa reportaget” - en efterlängtad lärobok om konsten att skriva reportage. Det är en handbok som kombinerar metoder och tips med både klassiska och aktuella exempel. Analysmodeller och det prakiska - hur man gör - går hand i hand genom boken.

Ny bok från Bohusläns museums förlag!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-21 06:00 CET - VGR Kulturutveckling

Starka känslor präglade hyllningarna av Lagerlöf

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-11-22 09:54 CET - Södertörns högskola

Git Claesson Pipping och Tom Olsson skriver i boken ”Dyrkan och spektakel” om känslorna vid festligheterna till Selma Lagerlöfs ära, efter att hon fått Nobelpriset. Många kände en berusande samhörighet, medan andra upplevde sig utestängda. Deras forskning visar vad som skapade känslorna och hur de byggdes upp. Boken är en del av forskningsprojektet Förtrollade identiteter vid Södertörns högskola.