SMHI och SYKE, Finlands Miljöcentral, startar unikt samarbete kring havsmiljöövervakning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-02-03 12:05 CET - SMHI

SMHI och Finlands Miljöcentral, SYKE, inleder ett tätt samarbete kring övervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet.– Det är unikt att två länder skriver avtal på detta sätt, men vi går i bräschen för en trend som EU och globala organisationen ICES gärna vill se framöver. Tillsammans kan vi förbättra övervakningen av de akuta problem som havet tampas med, och dela på kostnaden, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör på SMHI.

SMHI utsett till Sveriges Modernaste Myndighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-20 10:14 CET - SMHI

Nytt forskningsprogram ökar kunskap om Östersjön

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-10 15:35 CEST - SMHI

”SMHIs data ska vara lätta för andra att återanvända”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-04 11:26 CEST - SMHI

Stora miljövinster för sjöfarten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-22 08:43 CEST - SMHI

Fortsatt stora områden påverkade av syrebrist

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-01-24 15:02 CET - SMHI

Syrgashalten i Östersjön

Varmare klimat påverkar kärnkraftverkens kylvatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-07 14:24 CET - SMHI