De första specialistsjuksköterskorna i Sverige med inriktning mot akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-08 11:01 CEST - Sophiahemmet

Sophiahemmet Högskola utexaminerar de första specialsjuksköterskorna i Sverige inom en rad inriktningar.