Ekonomiskt bistånd till barn till papperslösa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-08 07:06 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ska revideras och det nya förslaget ska behandlas på nästa socialnämnd den 13 december. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad förbättringar för barn som vistas i Stockholm. Det handlar bland annat om att barn till papperslösa ska kunna få ekonomiskt bistånd och att en extra sommarlovspeng ska ges till barn vars föräldrar levt på ekonomiskt bistånd under längre tid.

Stockholms stad måste garantera papperslösa barns skolgång

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-29 08:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I Sverige uppskattas två till tretusen barn leva utanför samhället och våra välfärdssystem. De kallas för papperslösa barn. Miljöpartiet och Folkpartiet vill säkerställa dessa barns rätt till att gå i skola. För att uppnå det behöver Stockholms stad ta fram tydliga riktlinjer så att stadens skolor får rätt stöd och förutsättningar att garantera de gömda och papperslösa barnens skolgång.