Huddingerektor får Stora Skolledarpriset

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-24 13:52 CET - Sveriges Skolledarförbund

​Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge är årets pristagare av Stora Skolledarpriset. Det delades ut på tisdagen på Nordiska Skolledarkongressen. Prissumman är på 100 000 kronor. Motiveringen lyder: ”har genom ett närmast outtröttligt engagemang och systematiskt angreppsätt visat att det går att bygga starka och robusta verksamheter i områden med socioekonomiska utmaningar.”

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Östersund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-17 09:00 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Den 30 september anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Uppsala

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-25 12:03 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Den 1 oktober anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-25 09:00 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund har tagit fram en professionsdeklaration. Den handlar om kärnan i skolledarens yrke, vad rektor bör, kan och ska göra för att utveckla svensk skola. Den 30 september anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan ”En fika med professionen”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-12 09:00 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund har tagit fram en professionsdeklaration. Den handlar om kärnan i skolledarens yrke, vad rektor bör, kan och ska göra för att utveckla svensk skola. Den 30 september anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Nu blir skolledarna den ledande professionen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-09 10:00 CEST - Sveriges Skolledarförbund

​En ledande profession – det är det nya kampanjmottot för Sveriges Skolledarförbund, som presenteras idag. Skolledare är en profession i sig. Det är utgångspunkten för kampanjen. - Nu markerar vi ännu tydligare att leda undervisning, att utveckla skolans arbete, att nå sina mål, det är att vara rektor, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund träffar arbetsgivarna - "Allvarlig ledarkris i skolan"

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-07 10:15 CET - Sveriges Skolledarförbund

Ledarbristen i skolan är på väg att bli akut. Det är viktigt att vi tillsammans med skolans huvudmän diskuterar hur fler duktiga lärare ska vilja bli skolledare. Och att de inte förlorar lönemässigt på det, säger förbundsordförande Matz Nilsson som tillsammans med kanslichef Maria Andrén Bergström uppvaktar Friskolornas Riksförbund och SKL om en satsning på skolledarnas löner.

Bra förslag från Gymnasieutredningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-31 17:16 CET - Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund ställer sig positivt till Gymnasieutredningens förslag och tror att de kan bidra till att fler elever slutför sin utbildning med goda resultat.

Vi behöver arbeta gemensamt för ökad kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-12 21:15 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Skolledarna har en mycket viktig uppgift att försöka bygga strukturer som ska säkra elevernas rätt till kunskap och som fungerar stöttande och kvalitetssäkrande. Jag hoppas jag kan få lärarfacken med mig i ett arbete för ökat kollegialt ansvar för kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Moderaterna duckar för ledarfrågan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-28 17:05 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson är besviken över att Moderaterna väljer att bortse från skolledningens viktiga roll när de presenterar sina satsningar på skolan i budgetmotionen för 2017.