Polisen behöver använda den nya organisationen bättre för att vända resultaten

Press Releases - Published: 2017-09-28 09:00 CEST - Statskontoret

Statskontorets utvärdering visar att omorganiseringen av Polisen har gett flera positiva effekter under det senaste året. Bland annat har inrättandet av kommunpoliser och medborgarlöften stärkt Polisens samverkan med lokalsamhället. Den nya organisationen har dock inte lyckats vända den negativa utvecklingen inom utredningsverksamheten.

Stockholm måste stärka det förebyggande arbetet mot hatbrott

Press Releases - Published: 2010-07-01 15:51 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad kommenterar rapporten "Hatbrott 2009" (2010-07-01) från Brottsförebyggande rådet (Brå).