Alliansen missar att hbt-certifiera mer än hälften av ungdomsmottagningarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-07-31 12:35 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

En bred majoritet av de politiska partierna är idag eniga om att det behövs satsningar för att förbättra bemötandet av hbtq-personer i stadens verksamheter. En mycket viktig del i detta är hbt-certifiering av Stockholms ungdomsmottagningar. Unga hbtq-personer har idag en sämre hälsa än andra unga och är överrepresenterade när det gäller både försök till självmord och riskbruk av alkohol och tobak. Unga hbtq-personer löper också större risk att bli utsatta för våld i och utanför hemmet. Bemötandet på exempelvis en ungdomsmottagning är således mycket viktigt.

Tolv hbtq-förslag för ett kärleksfullare Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-29 09:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon tisdag kommer Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Åsa Jernberg, att presentera tolv förslag för ett mer kärleksfullt och inkluderande Stockholm.

Miljöpartiet ordnar panelsamtal på Pride med bland annat Victoria Svensson

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-03 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Tillsammans i den moderna familjen

Miljöpartiet uppmanar baltiska politiker att ta ansvar för hatbrott

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-07-29 15:02 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Imorgon fredag genomför Miljöpartiet i Stockholms stadshus seminariet "Preventing Hate Crimes in the Baltic countries" i Pride House med inbjudna gäster från hbt-organisationer från Estland, Lettland och Litauen. Seminariet ska behandla politikens makt och ansvar att förebygga våld och hatbrott mot hbt-personer.