Läkare på Närhälsan blev Årets Diabetolog

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-11 07:30 CEST - Närhälsan

Svensk förening för diabetologi delade nyligen ut priset ”Årets Diabetolog”. Närhälsans läkare Margareta Hellgren var en av två läkare i Sverige som fick årets pris. Margareta fick sitt pris för sitt mångåriga arbete med diabetes och diabetesprevention.

Närhälsan arrangerar internationell konferens om förebyggande av psykisk ohälsa hos barn och unga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-08 08:31 CEST - Närhälsan

Den 12-13 juni strålar internationellt namnkunniga forskare samman med praktiker och beslutsfattare på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg. Fokus för denna konferens är hur modeller för föräldrastöd, som forskning visar fungerar för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet, skall nå ut till de barn och unga som allra mest behöver dem.

Fysisk aktivitet som behandling – ett recept som håller

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-10 12:47 CEST - Närhälsan

Idag är det känt att fysisk inaktivitet leder till ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar och att dö i förtid. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en behandlingsmetod för att stötta patienter i primärvården att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Nu visar forskningsresultat att patienter som får FaR-behandling ökar sin fysiska aktivitet och kan därigenom minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Samarbete kring prioriterad primärvårdsforskning gav 18 miljoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-10 09:42 CET - Närhälsan

Mer än var tionde person som söker i primärvården i Västra Götalandsregionen får en diagnos som är relaterad till psykisk ohälsa. Många hamnar i sjukskrivning. Det är nationellt angeläget att få belägg för vad som utgör de effektivaste insatserna för återgång i arbete. För forskare anknutna till Närhälsan och FoU primärvård möjliggör nu tilldelade anslag att forskningsinsatser för patientnytta kan startas.