Mycket allvarligt att en rektor tystas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-14 11:13 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Det är mycket allvarligt att det fria ordet tystas. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson att Mattias Liedholm, rektor i Skurup, har blivit avstängd av sin arbetsgivare Skurups kommun. Vi ser en tydlig koppling mellan förbundets anmälan och avstängningen, säger Matz Nilsson.

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Umeå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-06 13:37 CET - Sveriges Skolledarförbund

För att rektorerna i förskola och skola ska så långt som möjligt kunna värna om skolans viktigaste uppdrag, barns utveckling och elevers resultat, har Sveriges Skolledarförbund tagit fram en professionsdeklaration. Sveriges Skolledarförbund anordnar seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar den och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Kalmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-28 09:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Den 5 februari anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Linköping

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-22 13:36 CET - Sveriges Skolledarförbund

Den 29 januari anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Västerås

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-03 08:30 CET - Sveriges Skolledarförbund

Den 9 januari anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan: En fika med professionen i Skövde

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-28 09:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Den 5 december anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Karlstad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-21 10:19 CET - Sveriges Skolledarförbund

Den 12 november anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

Pressinbjudan ”En fika med professionen” i Malmö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-07 08:27 CET - Sveriges Skolledarförbund

Den 12 november anordnar Sveriges Skolledarförbund seminariet ”En fika med professionen” då vi presenterar vår professionsdeklaration och diskuterar hur vi ser på de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.

En professionsdeklaration för landets skolledare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-03 10:09 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Idag presenterar Sveriges Skolledarförbund sin professionsdeklaration – En ledande profession. Det är första gången som förbundet formulerar vad en rektor ska göra och kunna utifrån det pedagogiska ledarskapet, uppdraget som rektor i skollagen och planerna på ett professionsprogram för rektorer. Det är viktigt att vi själva formulerar vad det innebär att vara skolledare, säger Matz Nilsson.

Nu blir skolledarna den ledande professionen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-09 10:00 CEST - Sveriges Skolledarförbund

​En ledande profession – det är det nya kampanjmottot för Sveriges Skolledarförbund, som presenteras idag. Skolledare är en profession i sig. Det är utgångspunkten för kampanjen. - Nu markerar vi ännu tydligare att leda undervisning, att utveckla skolans arbete, att nå sina mål, det är att vara rektor, säger förbundsordförande Matz Nilsson.