Förenklad prognos lämnad till regeringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-17 12:46 CET - Migrationsverket

Migrationsverkets bedömningar om verksamheten är oförändrade jämfört med prognosen från slutet av november 2018. Det visar den förenklade prognos som nu skickats till regeringen. När det gäller förvaltningsanslaget justeras prognosen utifrån det nu beslutade anslaget för 2019.

Stort underskott i prognos – vidtar åtgärder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-27 07:51 CEST - Timrå kommun

Efter det första kvartalet visar prognosen för Timrå kommuns verksamheter på en budgetavvikelse för 2018 på -25,3 miljoner kronor, med ett resultat på -17 miljoner kronor, i relation till budget på +8,3 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsförvaltningens budget i balans vid delår 2

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-15 15:08 CEST - Eskilstuna kommun

Forskning om framtida pollenprognoser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-11 07:26 CEST - SMHI

Nytt sätt att förutsäga is på vindkraftverk

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-02-07 09:23 CET - SMHI