Mycket tid på psykisk ohälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-26 15:30 CET - Fastigo AB

Psykisk ohälsa är ett stort arbetslivsproblem. Chefen lägger en arbetsdag i månaden på att hantera medarbetare med psykisk ohälsa, visar ny undersökning.