MiÖD-domar öppnar för helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-06 09:34 CET - Migrationsverket

Två domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har givit Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras. – Vi ska fortfarande pröva om villkoren är uppfyllda, men domarna öppnar för en mindre strikt tillämpning av lagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Prognos: ”Nu har vi förutsättningar för att jobba annorlunda”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-16 12:48 CET - Migrationsverket

Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden. − Vi har nu skapat förutsättningar för att jobba annorlunda, med hela myndighetens förmåga. Vi har avgjort en kvarts miljon asylärenden de senaste tre åren, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Arbetstillstånd: Snabbare beslut som certifierad arbetsgivare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-02 08:00 CEST - Migrationsverket

Många vill påverka Migrationsverkets arbete på ett otillåtet sätt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-08 16:13 CEST - Migrationsverket

Omkring 3 000 av Migrationsverkets anställda har deltagit i en enkät om utsatthet, och nästan hälften av dem uppger att de blivit utsatta för någon form av otillåtet försök att påverka deras arbete. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gjort i samarbete med Migrationsverket.

Internrevisorer kritiska mot ineffektiviteteten på Migrationsverket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-26 17:16 CEST - Migrationsverket

Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-25 12:14 CEST - Migrationsverket

Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren.

Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-25 12:14 CEST - Migrationsverket

Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren.

Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-01 08:28 CEST - Migrationsverket

Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

Så ska de asylsökandes väntan bli så kort som möjligt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-29 08:40 CEST - Migrationsverket