Internationellt projektkontor för klimatmodellering etableras vid SMHI

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-15 10:29 CEST - SMHI

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-27 15:09 CET - SMHI

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den klimatförändring Europa står inför.

Hur påverkas klimatet av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-26 14:48 CET - SMHI

Det är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet.

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-20 15:30 CET - SMHI

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.