Remiss om förslag till nya föreskrifter om rovdjursförvaltning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-13 09:03 CEST - Naturvårdsverket

Alla föreskrifter som rör länsstyrelsernas arbete med rovdjursförvaltning inklusive beslut om licensjakt föreslås att samlas i en ny uppsättning föreskrifter. Tydligare struktur och språkbearbetning ska göra dem lättare att förstå och följa. En nyhet är förslaget att införa krav på samråd inom och mellan länsstyrelserna rovdjursförvaltningsområden inför lämnandet av förslag på miniminivåer för rovdjur och inför beslut om licensjakt.

Sametinget upprörs över beslut om varg i renskötselområdet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-10 09:16 CEST - Sametinget

Naturvårdsverkets beslut att öka antalet vargar i Sverige och till och med tillåta varg i renskötselområdet i Jämtland upprör företrädare för Sametinget. Beslutet hotar rennäringens existens och i förlängningen den samiska kulturen.

Så fungerar inventeringssystemet för stora rovdjur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-05 15:01 CEST - Naturvårdsverket

Björn, järv, lodjur, varg och kungsörn inventeras löpande för att ta reda på hur stora stammarna är och var de finns. Kunskapen om arternas antal och utbredning är viktig för att kunna genomföra en hållbar och långsiktig viltförvaltning. Inventeringsresultatet utgör bland annat grund för beslut om jakt, skadeförebyggande åtgärder samt för ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.

Sametinget vill se förändringar i förordningen om rovdjursförvaltning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-20 09:44 CET - Sametinget

Tisdagen den 20 mars 2018 träffar Sametinget statssekreterare Elisabeth Backteman på näringsdepartementet för att diskutera förändringar i förordningen om förvaltning av björn, varg, järn, lo och kungsörn, enligt en hemställan som Sametinget tidigare lämnat.

Färre järvar hittade i år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-03 15:00 CET - Naturvårdsverket

Resultatet från årets inventering visar på en fortsatt minskning av järvstammen. I år uppskattas populationen till omkring 500 järvar i Sverige vilket är under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Fler lodjur och färre järvar i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-24 10:14 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Lodjursstammen har haft två år med ovanligt få föryngringar men i år vände det och antalet ökade kraftigt. Järvarna och kungsörnarna hade däremot ett sämre år med få föryngringar. Minst en varg har rört sig i länet, men det kan ha varit fler då många observationer har gjorts.

Rovdjurscentret De 5 Stora genomför integrationsprojekt för SFI-elever

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-20 15:39 CEST - Rovdjurscentret De 5 Stora

Under hösten kommer Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö genomföra två separata integrationsprojekt tillsammans med SFI i Söderhamn och Ljusdal. Med djur, natur och kultur som tema blandas studiebesök i naturen och traditionell klassundervisning.