Samhällsbyggande i fokus på miljömålskonferens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-24 09:59 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Halland är ett expansivt län med högt exploateringstryck för nya bostäder och industritomter. Detta ställer stora krav på att samhällsplaneringen görs mot avvägda mål om hur vi vill att samhället ska se ut. Bygger vi för nutiden eller framtiden?