Smart användning av energiresurser sparar både pengar och miljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-07-07 12:56 CEST - Avfall Sverige AB

Genom att använda kommunernas samlade energiresurser smartare sparar vi både pengar och miljö. Det vittnade samtliga medverkande om, vid seminariet Miljöpolitik på riktigt! under årets Almedalsvecka. Genom hållbara system för vatten, avlopp, fjärrvärme och biogasproduktion bli städernas system jämförbara med de naturliga kretsloppen.

Matavfall blir biogas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-07-06 14:44 CEST - Avfall Sverige AB

Får det kosta någonting för konsumenten att införa matavfallsinsamling och biogasproduktion? Ja, sa en enig publik vid Avfall Sveriges välbesökta seminarium i Almedalen i dag. Temat var matavfall och biogas.

Miljöpolitik på riktigt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-30 16:14 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige och världen står inför stora utmaningar på miljö- och klimatområdet. Energi och resursanvändningen ska minska, liksom utsläppen av luft-, mark- och vattenföroreningar och mängden avfall. Politik syftar till att åstadkomma långsiktiga samhällslösningar och mycket kan göras lokalt.

Politiker ense om översyn av avfallspolitiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-03 13:29 CEST - Avfall Sverige AB

Med bara drygt 100 dagar kvar till valet kan konstateras att det finns en hel del som skiljer de båda blocken åt när det gäller avfallspolitiken, men det finns även flera frågor där man är överens. Det framgick vid politikerdebatten på Avfall Sveriges årsmöte i Piteå.

Avfallstrenden 2010: Mindre avfall och mer återvinning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-01 08:00 CEST - Avfall Sverige AB

2009 minskade mängden hushållsavfall med nära fem procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Avfall Sverige. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 485 600 ton. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk upphov till 480,2 kg avfall per år. 2008 uppgick den behandlade mängden hushållsavfall till 4 731 660 ton, 511,2 kg per person.

Är avfallspolitik en valfråga?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-28 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige håller årsmöte på Pite Havsbad, 1-2 juni. Bland mycket annat frågar vi två riksdagspolitiker huruvida miljö- och avfallspolitik är valfrågor, vi visar vad som är riktigt aktuellt ”på teknikens frontlinjer” inom avfallsbranschen och diskuterar kommunernas roll i framtidens avfallshantering. Vi erbjuder också intressanta studiebesök och utställning av företag inom avfallshantering och återvinning.

Sverige hade bästa projektet om mindre avfall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-03-19 12:18 CET - Avfall Sverige AB

Eurest Services har vunnit pris för bästa projekt inom avfallsminimering bland företag i Europa.  Eurest drev ett av de 57 svenska projekt inom ”Europa minskar avfallet”, en vecka i november då hela Europa fokuserade på aktiviteter kring att minska sitt avfall. Avfall Sverige var nationell koordinator.

Hållbar stad kräver politisk samverkan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-06-29 17:16 CEST - Avfall Sverige AB