86 kilo avfall för att producera en enda mobiltelefon

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-28 13:27 CET - Avfall Sverige AB

Att producera en (1) mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kilo – till exempel gruvavfall, slaggprodukter. Kostnaden för klimatutsläppen beräknas till 140 kronor. Den färdiga mobilen väger 169 gram och kostar 6 000 kronor.[1]

Avfall Sveriges VD årets opinionsbildare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-26 10:15 CET - Avfall Sverige AB

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, och David Schelin, vd Ragnsells, fick dela på titeln Årets opinionsbildare vid Återvinningsgalan, som hölls i Göteborg på onsdagen.

Att göra mer med mindre

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-20 13:49 CET - Avfall Sverige AB

21-29 november är det återigen dags för veckan då hela Europa samlas för att fästa uppmärksamheten på vikten av att minska mängden avfall: European Week for Waste Reduction, eller Europa minskar avfallet. 2014 deltog 28 länder med 12 000 aktiviteter. I år är temat dematerialisering - att göra mer med mindre.

Kommunerna viktiga i den cirkulära ekonomin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-16 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Det finns en stor potential för att utveckla nya verksamheter och nya sätt att ta tillvara jordens begränsade resurser. Kommunerna har en viktig roll i detta. För att få full utväxling behöver regeringen se över och modernisera regelverk och tydliggöra vad kommunerna kan och får göra exempelvis för att förebygga avfall och främja återanvändning.

Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-30 13:04 CEST - Avfall Sverige AB

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 procent går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.

Framtidens shopping får kommunens guldmärke

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-02 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Myrornas 34 butiker runt om i landet tilldelas Avfall Sveriges märkning Miljönär-vänlig. Det är en märkning för att uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska avfallet genom att laga, låna och återanvända som vägleder till smarta och hållbara sätt att leva.

Bli miljönär-vänlig: Låna dig till gratis tv-tittande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-26 10:00 CET - Avfall Sverige AB

Om du lånar en borrmaskin istället för att köpa en egen kan du titta på tv gratis i över ett år. Då spar du nämligen lika mycket av jordens resurser som går åt till att ha tv:n på i fem timmar om dagen hela året.

Avfall Sverige Miljönär-märker Retoy

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-16 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Att byta, låna och skapa leksaker är en både kul och miljösmart idé. Därför tilldelar Avfall Sverige nu sin märkning ”Miljönär-vänlig” till Retoy. De bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns.

Avfall Sverige Miljönär-märker Blocket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-06 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Blocket blir först med att få Avfall Sveriges nya märkning ”Miljönär-vänlig”. Det är en märkning som visar på en verksamhet som gagnar miljön genom att verka för att laga, låna och återanvända. För en hållbar konsumtion i ett hållbart samhälle.

Trollhättan bäst i Sverige på avfallshantering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-01-12 08:30 CET - Avfall Sverige AB

Trollhättan är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, avfallstaxa, kostnader och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.