Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 11:20 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle.

Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-02 14:05 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelser vill se fler ERC-ansökningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-23 15:55 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

RJ, diskuterar nu att, i samarbete med flera andra finansiärer, bevilja medel till de hum-/samforskare som har sökt ERC:s Starting eller Consolidator grant. Det gäller de forskare vars ansökningar uppfyller alla kriterier för hög vetenskaplig kvalitet men som det inte finns medel för.

80 miljoner för forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-15 18:00 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Åtta forskargrupper delar på 80 miljoner kro

Riksbankens Jubileumsfond finansierar 57 forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-15 16:40 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt finansieras 57 projekt av varierande storlek, från långsiktiga, internationella projekt till investeringar för att bygga upp infrastruktur för forskning.

Så organiseras marknader

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-15 10:11 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Nils Brunsson

Varför faller alltid smörgåsen med smöret nedåt?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-23 10:37 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Den fr

Farväl till fri forskning?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-22 14:59 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

På seminariet Farväl till fri forskning? på Bokmässan i Göteborg, diskuteras vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Kunskapskvart på Forskartorget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-22 11:09 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Fredag 25 september

Kunskapsintegrationens utmaningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-08-19 16:32 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Frågor och anmälan till Christian Berggren (christian.berggren@liu.se)