Social ojämlikhet dödar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-18 10:27 CET - Riksbankens Jubileumsfond

När Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.

80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-01 15:34 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Hur får man fram världsledande och innovativ forskning? Eller annan kunskap som samhället behöver? Alla är överens om att sådan kunskap behövs, ändå saknas den. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen.

Ny Flexit-utlysning för samman forskare med företag och organisationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-24 13:56 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tar ytterligare ett steg för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder fem anställningar som in-houseforskare vid ABB Corporate Research, Hyresgästföreningen, Invigos, IOGT-NTO samt Svenska golfförbundet.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser ny omgång av RJ Sabbatical

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-21 10:10 CET - Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s första utlysning av RJ Sabbatical fick ett starkt gensvar i forskarsamhället och totalt åtta forskare fick anslag. Nu öppnas andra omgången för de forskare som vill få tid att färdigställa sin forskning, slutföra arbeten och skriva synteser.

Ny utlysning för ABM-sektorn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-18 11:16 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Samlingarna och forskningen

Gemensam satsning på globala utmaningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-07 12:23 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Statsvetare startar blogg inför valet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-08-22 14:09 CEST - Södertörns högskola