Riksbankens Jubileumsfond ger 290 miljoner kronor till hum/sam-forskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-24 16:30 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar i dag cirka 290 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att därtill öka stödet till internationalisering och open access vill RJ stärka forskarnas konkurrenskraft och handlingsfrihet.

Svårlösta handelskonflikter kartlagda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-11 10:50 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Lär dig mer på årets Forskartorg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-23 11:10 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

12.15–12.30: När vi fick lära oss ta av skorna

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 om LÄSNING

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-19 16:34 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Elisabeth Özdalga bloggar om Turkiet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-05 10:37 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Stort förtroende för övervakning via nätet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-12 14:35 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Hög kvalitet på miljövetenskap vid Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-28 14:20 CEST - Södertörns högskola

Forskare och politiker i SAMspråk i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-27 13:43 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Den 1 juli arrangeras SAMspråk under politikerveckan i Almedalen. Framstående forskare samtalar under ledning av journalisterna John Chrispinsson och Sharon Jåma med politiker från de flesta politiska partier om aktuella samhällsfrågor.

Ny bok om läsning släpps i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-27 13:14 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Intimt samarbete mellan det offentliga och civilsamhället

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-11 13:51 CEST - Riksbankens Jubileumsfond