Tur och retur för flexibel forskare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-02-13 13:58 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Text: Michael Nyhaga

Hiv öppnar debatten om islam

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-26 13:51 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Resestipendium förstärker forskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-19 09:50 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Linn Axelsson

Svårt för life science att omsättas till produkter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-28 15:11 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Vägen från forskning inom life science till färdig produkt på marknaden är inte så enkel och snabb som många tror. Alexander Styhre visar, i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, på svårigheterna med den ökade komplexitet inom forskningsområdena samt höga krav på både effektivitet och säkerhet inom området.

Tredje uppgiften i framtiden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-09 15:30 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Journalisterna har blivit mer professionella

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-31 08:59 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Kommersialisering, marknadsanpassning och tabloidisering är några av de ord som används för att beskriva utvecklingen inom den svenska dagspressen. Nu visar forskning att kommersialisering av dagspressens journalistik under de senaste femtio åren är en myt.

Riksbankens Jubileumsfond satsar 332 miljoner kronor på forskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-25 16:48 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 332 miljoner kronor till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga projekt presenteras på