Ny utlysning av forskartjänster vid organisationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-03 14:36 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Analys av regeringsbildningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-28 09:45 CET - Riksbankens Jubileumsfond

En vetenskaplig studie av regeringsbildningen 2018-2019 ska kartlägga och analysera skeendet samt sammanfatta erfarenheterna av processen. Forskarnas utgångspunkt för studien utgörs av tre frågeställningar: Varför bildades just den nuvarande regeringen? Varför tog det så lång tid? Hur väl fungerade det formella regelverket för regeringsbildning i praktiken?

Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel till satsning på metodutveckling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-11 16:17 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) vill stödja forskare som utvecklar kvalitativa och kvantitativa metoder för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Nomineringar till Pro Futura klara

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-30 10:46 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfonds utser nya Humboldtstipendiater

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-12 10:40 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 350 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-18 18:36 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Kimmo Granqvist

Utlysning av Kommunikationsprojekt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-22 10:47 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Fem Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-14 12:06 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

De fem forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

Helsingborg stad, Riksteatern och Region Skåne anställer Flexit-forskare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-12 11:10 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare.

Tolv forskare tilldelas RJ Sabbatical

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-07 17:09 CEST - Riksbankens Jubileumsfond