Nationell life science-konferens med VGR som en av värdarna

Press Releases - Published: 2022-01-13 12:21 CET - Västra Götalandsregionen

Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. Därför bjuder Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West tillsammans med Regeringskansliet in till en digital nationell konferens med fokus på konkreta resultat inom Life Science-området.

80 miljoner till Västra Götaland från React-EU - en del av EU:s återhämtningspaket

Press Releases - Published: 2021-06-23 07:53 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen satsar drygt 28 miljoner i medfinansiering och stärker upp ytterligare EU-medel på 80 miljoner kronor till projekt i Västra Götaland. Den totala satsningen inklusive projektaktörernas egna medel landar på 120 miljoner kronor och syftar till att driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska ta oss snabbare ur coronakrisen.

Trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län

Press Releases - Published: 2021-06-07 08:30 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Under två veckor i juni ska frivilligorganisationer på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten och i samarbete med NTF Västerbotten genomföra en trafikräkning av transporter med farligt gods runt om i länet. Senast det gjordes en trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län var 2013.

Folktandvården fortsätter satsning på äldres munhälsa

Press Releases - Published: 2021-05-19 16:18 CEST - Folktandvården Västra Götaland

​Sedan 2018 har Folktandvårdens projekt TAIK, tandhygienist i kommun, pågått i fyra olika kommuner. Syftet är att förbättra munhälsan bland 65-plussare genom att skapa ett forum för samverkan mellan kommunal omsorg och tandvård. Den 19 maj beslutade tandvårdsstyrelsen att förlänga projektet till december 2022.

Länets aktörer har tillsammans utvecklat den regionala samverkan i coronakrisen

Press Releases - Published: 2021-04-27 15:00 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

En ny utvärdering som Länsstyrelsen gjort visar att aktörerna i länet överlag tycker att samverkan under den pågående coronakrisen fungerat bra och har utvecklats över tid. De oklarheter som fanns inledningsvis är idag i stor utsträckning åtgärdade. Aktörerna har varit aktiva i att forma den regionala samverkan som den ser ut idag.

Grönt ljus för Hälsans hus i Södra Ryd

Press Releases - Published: 2020-10-20 14:00 CEST - Folktandvården Västra Götaland

I Södra Ryd i Skövde planeras ett Hälsans hus där Folktandvården, Närhälsan och familjecentralen Symfoni arbetar tillsammans. Första spadtaget tas tidigast sommaren 2021.

Forskare finansieras för att samverka med omgivande samhället

Press Releases - Published: 2020-07-02 07:05 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningssamarbete med Skånes universitetssjukhus, Språkrådet och Malmö stad, 

95 miljoner satsas på ungdomar utan arbete i Västra Götaland

Press Releases - Published: 2020-07-02 07:00 CEST - VGR Folkhögskolor

I augusti inleds den skarpa fasen av Vi-projektet, där målet är att förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Projektägare är Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltning som driver arbetet tillsammans med 27 andra organisationer och kommuner. Europeiska socialfonden (ESF) bidrar med över 45 miljoner till satsningen.

Eskilstuna kommun och polisen förnyar samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte

Press Releases - Published: 2020-05-06 08:50 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har sedan 2009 haft samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Nu presenteras ny samverkansöverenskommelse för åren 2020-2023 samt medborgarlöfte för år 2020.

Pressinbjudan: Ledarskap och samverkan i en tid av omställning – temat på årets framtidskonferens

Press Releases - Published: 2019-11-18 06:30 CET - Västra Götalandsregionen

Sverige och Västra Götaland står inför komplexa samhällsutmaningar inom alla sektorer som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Klimatföränd­ringar, social hållbarhet, global konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom både offentlig och privat sektor är några av de stora framtidsfrågor vi behöver möta tillsammans. Temat på årets regionala konferens Framtid Västra Götaland är därför ledarskap och samverkan i en tid av omställning.