Med fokus på 100 nya e-tjänster

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-10 08:57 CET - Timrå kommun

Timrå kommun har som mål att under en tvåårsperiod ta fram 100 nya e-tjänster för att dels ge bättre service till medborgare, dels underlätta handläggning för medarbetare. Målet är gemensamt för fem andra kommuner som ingår i projektet e-samverkan.

Nyhetstips: SAMBO

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-07-02 08:12 CEST - Eskilstuna kommun

SAMBO står för SAMverkan och planering kring Brukare vid återgång till eget Ordinärt boende efter sjukhusvistelse. Projektet visar genom exempel från verkligheten på hur samverkan utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt kan bidra till snabbare insatser, ökad trygghet och förbättrade förutsättningar för brukare och anhöriga.

Kungsgatan byggs om för ett attraktivare och tryggare Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-15 10:30 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstunas potential frigörs i nytt unikt samverkansprojekt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-02 12:20 CEST - Eskilstuna kommun

Potential Eskilstuna är ett helt nytt och unikt projekt som ska bidra till några av samhällets stora utmaningar; minska utanförskapet och skapa lönsam och hållbar tillväxt i företagen. Åtta Eskilstunaföretag matchas nu gentemot arbetssökandes potential.

800 000 kronor till elitidrotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-08 08:58 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun ska teckna samverkansöverenskommelser med Eskilstuna Basket, Eskilstuna Guif, Eskilstuna United och Smederna Speedwayförening. Det föreslås kommunstyrelsen besluta den 26 november.

Samarbete gynnar sju västsvenska kommuner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-19 10:54 CET - Ale kommun

Ale - Lätt att leva

Tredje uppgiften i framtiden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-09 15:30 CET - Riksbankens Jubileumsfond