Examenshögtid i Blå Hallen för avgångsstudenter vid Sophiahemmet Högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-16 08:19 CEST - Sophiahemmet

Den 14 juni examinerades ett stort antal avgångsstudenter i Blå Hallen, Stadshuset, Stockholm i närvaro av hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening, H.K.H. Prinsessan Sofia, inbjudna gäster, högskolans personal, familjer och vänner.

Sophiahemmet Högskola erhåller anslag för projektet ”Skräddarsydd utbildning för personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-31 09:16 CEST - Sophiahemmet

Nu står det klart att Sophiahemmet Högskola erhåller ett ramanslag om totalt 3 200 000 kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet ”Skräddarsydd utbildning för personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård” inom Wallenbergstiftelsernas program; Utbildning för ökad integration.

Akademisk Högtid 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-20 11:31 CEST - Sophiahemmet

Oklar ansvarsfördelning vid medicinering i hemmet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 10:26 CEST - Sophiahemmet

De första specialistsjuksköterskorna i Sverige med inriktning mot akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-08 11:01 CEST - Sophiahemmet

Sophiahemmet Högskola utexaminerar de första specialsjuksköterskorna i Sverige inom en rad inriktningar.