Stockholm ska få fler skolbarn att gå eller cykla till skolan

Press Releases - Published: 2016-09-06 09:22 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Kommunfullmäktige klubbade på måndagskvällen Stockholms stads plan för skolvägar, något som ansvariga borgarråden Olle Burell (S) och Daniel Helldén (MP) är mycket glada för. Planen syftar till att trafikmiljöerna i skolornas närhet ska vara säkra och trygga samt till att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil.

Så kan Stockholm få fler barn att gå eller cykla till skolan

Press Releases - Published: 2015-10-15 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Allt färre barn går eller cyklar till skolan och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skolan och fritidsaktiviteter. I dag skickar Stockholm stad ut på en remiss en plan för att få fler säkra och trygga skolvägar och uppmuntra till hållbart resande.

Mp presenterar 50 konkreta förslag för ytterstaden

Press Releases - Published: 2014-05-08 12:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenter Miljöpartiet i Stockholms stad sin rapport "Ett Stockholm som håller ihop". Rapporten sammanfattar Miljöpartiets perspektiv på stadens utmaningar och potential samt våra viktigaste politiska förslag för att Stockholm ska gå från en delad stad till en stad som håller ihop. I rapporten presenteras över 50 konkreta förslag som Miljöpartiet vill genomföra för att skapa förändring.

Miljöpartiet presenterar omfattande satsning på ytterstaden

Press Releases - Published: 2014-05-08 08:14 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag, den 8 maj, kl 11.30 presenterar Miljöpartiet i Stockholms stad vår rapport "Ett Stockholm som håller ihop".

Miljöpartiet vill anställa fler till skolan

Press Releases - Published: 2014-03-04 09:55 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Personalen i Stockholm skolor har minskat de senaste åren enligt skolverket. Miljöpartiet i Stockholms stad vill vända den negativa trenden och anställa 1000 nya medarbetare till grundskolan. Dessutom vill Miljöpartiet skjuta till 450 miljoner kronor till de skolor och elever som behöver det mest.

Daniel Helldén (MP) utmanar Sten Nordin (M)

Press Releases - Published: 2014-01-31 08:13 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiets oppositionsborgarråd Daniel Helldén utmanar Sten Nordin till debatt under våren om hur Stockholm ska klara av att förbättra den smutsiga luften, bygga fler studentbostäder och se till att Stockholm får en bra skola för alla.

Åsa Jernberg (MP): Hbt-certifiera Stockholms skolor

Press Releases - Published: 2013-08-20 08:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I samband med skolstarten lägger Åsa Jernberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, en motion för en mer inkluderande skola. Motionen inkluderar bland annat förslag för att hbt-certifiera skolan och göra en översyn av de läromedel som används i stadens skolor.

MP: Inför bilfria zoner vid alla låg- och mellanstadieskolor i Stockholm

Press Releases - Published: 2013-08-15 12:53 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Att barnen ska råka ut för en trafikolycka på väg till skolan är alla föräldrars värsta mardröm. Oron har ofta sin grund i osäkra resvägar till och från skolan. Till exempel kan det saknas sammanhängande gång- och cykelvägar, trafikljus och övergångsställen. Miljöpartiet i Stockholms stad har tagit fram tre förslag för att garantera barns säkerhet till och från skolan.

Alla skolor i Stockholm ska ha en bilfri zon

Press Releases - Published: 2012-08-21 07:10 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Att barnen ska råka ut för en trafikolycka på väg till skolan är alla föräldrars värsta mardröm. Oron har ofta sin grund i osäkra resevägar till och från skolan. Till exempel kan det saknas sammanhängande gång- och cykelvägar, trafikljus och övergångsställen. Miljöpartiet i Stockholms stad har tagit fram tre förslag för att garantera barns säkerhet till och från skolan.

Skolpolitik som sätter eleverna i centrum

Press Releases - Published: 2011-11-16 14:40 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet presenterar ett budgetförslag för Stockholms stad 2012 som ger utrymme för en bättre löneutveckling för lärarna och en mer meningsfull skola för våra elever.