Små förändringar i resursfördelningen till skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-20 07:00 CEST - Statskontoret

Inbjudan till framtidsdagen på Rekarnegymnasiet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-04 13:22 CET - Eskilstuna kommun

Alla skolor i Stockholm ska ha en bilfri zon

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-21 07:10 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Att barnen ska råka ut för en trafikolycka på väg till skolan är alla föräldrars värsta mardröm. Oron har ofta sin grund i osäkra resevägar till och från skolan. Till exempel kan det saknas sammanhängande gång- och cykelvägar, trafikljus och övergångsställen. Miljöpartiet i Stockholms stad har tagit fram tre förslag för att garantera barns säkerhet till och från skolan.

Skolpolitik som sätter eleverna i centrum

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-16 14:40 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet presenterar ett budgetförslag för Stockholms stad 2012 som ger utrymme för en bättre löneutveckling för lärarna och en mer meningsfull skola för våra elever.

Nu är sommarhögskolan igång på Södertörns högskola!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-06-14 12:05 CEST - Södertörns högskola

Den 13-22 juni är 80 ungdomar i åldern 13-15 år från Huddinge, Nacka och Botkyrka på Södertörns högskola, för att få försmak på högskolestudier. De konkreta, utmanande och roliga passen leds i första hand av studenter från högskolans lärarutbildning, vilka agerar mentorer och samtidigt får med sig nyttiga erfarenheter. Ungdomarna märker att de kan, vilket ger självförtroende och lust att lära.

Avslutningsceremoni för första kullen förskollärare som läst kombinationsutbildning vid Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-06-09 15:07 CEST - Södertörns högskola

Den 10 juni hålls en avslutningsceremoni på Södertörns högskola för den första kullen studenter som tar lärarexamen från Interkulturell lärarutbildning riktad mot förskola, kombinationsutbildning. Studenterna, som hade minst fem års arbetslivserfarenhet som barnskötare innan de påbörjade sina studier, har under tre år kombinerat heltidsstudier med halvtidsarbete.

Intresset stort för höstens lärarutbildningar på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-20 13:04 CEST - Södertörns högskola

Aktuellt i media är att färre personer ansökt till höstens lärarutbildningar. Södertörns högskola ser en ökning av antalet sökande, i motsats till vad som sagts. Lärarutbildningen har anpassats efter de nya lärarexamina, man måste därför räkna på jämförbara antagningssiffror. Södertörns högskola har, som ett av få lärosäten i landet, rätt att utfärda lärarexamen på samtliga nivåer.

Orsakerna bakom lärarkårens kommunalisering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-25 11:02 CET - Södertörns högskola

För 20 år sedan blev lärartjänsterna en kommunal angelägenhet. Historikern Johanna Ringarp, som disputerar den 18 mars, visar i sin avhandling att kommunaliseringsreformen var ett led i en större omvandling av den offentliga sektorn.

Fortsatt bredbandsutbyggnad till Alberga och Västermo

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-08 11:52 CEST - Eskilstuna kommun