Ekonomi i balans för gymnasieskolan i Eskilstuna delår 1

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-12 14:16 CEST - Eskilstuna kommun

Förbättrade kunskapsresultat och en ekonomi i balans. Det visar årets första delårsrapport som antagits av gymnasienämnden.

Nu är de två första förste förskollärarna på plats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-11 11:07 CEST - Eskilstuna kommun

Kristhina Sjöberg och Lotten Eriksson är Eskilstuna kommuns två första förste förskollärare. De har fått två av de fyra nyinrättade karriärtjänsterna. Båda kommer att jobba på Tallåsens förskola.

Statistik från SCB om förskolan i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-09 14:48 CEST - Eskilstuna kommun

Marginellt ökad personaltäthet, mindre barngrupper och något minskad andelen personal som är legitimerade förskollärare. Så såg bilden ut i den kommunala förskolan i Eskilstuna vid mätning den 15 oktober 2018.

Satsningar på fordons- och transportprogrammet i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-08 08:18 CEST - Eskilstuna kommun

Den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna satsar på att utveckla och ytterligare förbättra yrkesutbildningen för sina elever som går fordon- och transportprogrammet på Rekarnegymnasiet.

Fröslundaskolan har ett bibliotek i världsklass

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-28 15:21 CET - Eskilstuna kommun

Fröslundaskolan har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass av fackförbundet DIK.

Två lärare i klassrummen på Stålfors

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-28 08:01 CET - Eskilstuna kommun

Stålforsskolan i Eskilstuna inför ett nytt arbetssätt med två lärare i klassrummen från och med höstterminen 2019. Arbetssättet ska ge ökad kvalitet i undervisningen, skapa lugnare arbetsmiljö, minskad arbetsbelastning samt skapa bättre förutsättningar att hjälpa alla elever.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning klar – bra betyg till Timråskolor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-28 07:00 CET - Timrå kommun

Under hösten 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbunden kvalitetsgranskning på fem av nio grundskolor i Timrå. Nu har samtliga beslut på enhetsnivå kommit – på flera områden får Timråskolorna högsta betyg.

100 barnskötare erbjuds fast jobb inom förskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-25 11:55 CET - Eskilstuna kommun

Förskolan i Eskilstuna erbjuder just nu barnskötare i våra verksamheter möjlighet att få en fast anställning. Totalt berörs cirka 100 barnskötare.

Pressträff om utveckling av kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-12 08:30 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna satsar på den kommunala gymnasieskolan för att möta det ökade behovet av utbildning. I samband med att Zetterbergsgymnasiet öppnar föreslås även skolenheternas profiler bli tydligare. Den 15 mars fattar gymnasienämnden beslut.

Nu fattas beslut om namn på fjärde gymnasieskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-01 11:30 CET - Eskilstuna kommun

Den 15 mars fattar gymnasienämnden beslut om Eskilstuna ska få en fjärde gymnasieskola. Den nya gymnasieskolan föreslås heta Zetterbergsgymnasiet.