4,5 miljoner kronor för stärkt kvalitet i vård- och omsorgsboenden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-20 09:33 CET - Kalmar kommun

Omsorgsnämnden beslutade igår om den nya verksamhetsplanen för 2020. Tack vare en budget i balans kan nämnden genomföra flera nya viktiga satsningar för att Kalmar ska kunna bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner i landet.

Pressinbjudan: Omsorgen ska nå målen genom breddsatsningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-30 15:53 CET - Kalmar kommun

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden har årets budget och verksamhetsplan för omsorgsförvaltningen beslutats. I verksamhetsplanen finns bland annat riktade satsningar inom arbetsmiljö, ökad kvalitet för omsorgstagare och socialt innehåll.

Pressinbjudan: Invigning av nya gemensamhetsytor på Enliden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-20 14:31 CET - Kalmar kommun

Pressinbjudan: Nyinvigning av träffpunkt Knuten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-19 13:48 CET - Kalmar kommun

Byteatern gör föreställningar på vård- och omsorgsboenden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-25 08:15 CEST - Kalmar kommun

Omsorgen, i samarbete med Byteatern Kalmar länsteater, anordnar under hösten föreställningar för omsorgstagare på fem av kommunens vård- och omsorgsboenden.

Miljonsatsning på trivsel för äldre i omsorgen beslutad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-29 14:52 CEST - Kalmar kommun

Omsorgsnämnden har nu beslutat att satsningen på utökat socialt innehåll i vård- och omsorgsboenden i Kalmar ska initieras redan i höst.

Just nu: Omsorgen bedöms nå de flesta av sina mål

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-29 14:23 CEST - Kalmar kommun

Omsorgsnämndens deltagare har just fått en redovisning av hur prognosen för verksamhetens måluppfyllelse ser ut. 2016 års mål för omsorgsförvaltningen var högt ställda. Med tre månader kvar på året kan man konstatera att flertalet mål redan är i hamn medan andra förmodligen inte kommer att nås i år.

Prideföreläsningar för omsorgstagare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-05 17:19 CEST - Kalmar kommun

Kalmarsund Pride 2016 invigs idag och inom omsorgen uppmärksammas veckan genom flaggning på vård- och omsorgsboenden och med föreläsningar på tre stycken boenden.

2 miljoner till ökat socialt innehåll i omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-01 08:00 CEST - Kalmar kommun

Omsorgen har under en längre tid arbetat hårt för att få ordning på ekonomin, något man nu ser resultatet av. Därför presenterades igår en ny satsning på våra äldre i Kalmar. Satsningen innebär att alla vård- och omsorgsboenden får nya resurser till ökat socialt innehåll. Därtill görs det en extra satsning på boenden med mindre grupper.