Bättre sortering med samarbete och god dialog

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-03 15:00 CET - Avfall Sverige AB

Insamlingen av matavfall ökar i Sverige. Över 200 kommuner har nu infört insamling av källsorterat matavfall och ytterligare flera är på gång. För att öka kvaliteten i det utsorterade matavfallet förmedlar Avfall Sverige erfarenheter från olika kommuner, bland annat genom en ny rapport som innehåller goda exempel vid insamling av matavfall i flerbostadshus.

Här är landets bästa avfallskommuner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-21 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Trollhättan har för andra året i rad blivit bäst i Sverige på avfallshantering, och nu har kommunen kommit på första plats även när det gäller miljö inom avfallshanteringen, följt av Bjuv och Åstorp.

Trollhättan bäst i Sverige på avfallshantering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-01-12 08:30 CET - Avfall Sverige AB

Trollhättan är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, avfallstaxa, kostnader och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Avfallsplanering i andra länder – vägledning vid svensk medverkan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-01 16:55 CEST - Avfall Sverige AB

Det ska vara roligt att sopsortera!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-08 12:00 CEST - Avfall Sverige AB

Regeringen kunde valt en bättre lösning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-08-28 13:48 CEST - Avfall Sverige AB

Ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-23 13:15 CEST - Avfall Sverige AB

Hoppfullt om hållbar konsumtion

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-22 14:27 CEST - Avfall Sverige AB

Hela avfallsbranschen möts i Borås

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-13 09:00 CEST - Avfall Sverige AB

Kraftig kritik mot fosforförslag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-31 09:00 CEST - Avfall Sverige AB