Sus Andersson blir ordförande för Spånga Tensta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-28 15:31 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiets medlemmar har valt Sus Andersson till ny ordförande för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Sus är sedan tidigare ledamot i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta och bor i området med sin familj. Hon har en bakgrund som journalist och är idag egen företagare. Sus Andersson brinner för ökad närdemokrati och anser att trygghetsarbetet är den viktigaste frågan som nämnden har att arbeta med.

Tamim Alameddine föreslås bli ny ordförande för Spånga Tensta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-15 14:14 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Valberedningen i Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår Tamim Alameddine till ny ordförande för Spånga Tensta stadsdelsnämnd. Tamim har varit aktiv i Stockholmspolitiken under flera år, framförallt på stadsdelsnivå. Idag arbetar Tamim på Miljöpartiets riksdagskansli. Han är 25 år gammal och bor i Sköndal.

Invånarna i Spånga/Tensta är mindre trygga än övriga stockholmare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-24 12:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I en medborgarundersökning från Stadsledningskontoret i Stockholms stad svarar var tredje Spånga- Tenstabo att de inte är trygga i sin stadsdel. Det är mer än dubbelt så många jämfört med Stockholm stad i sin helhet.