Ny statistik visar att Kronoberg har långt kvar till målet att bli Plusenergilän 2050

Press Releases - Published: 2021-03-09 08:48 CET - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost har sammanställt SCB:s senaste statistik över energiproduktion och användning för år 2019. Trots stor potential för produktion av förnybar energi i Kronoberg importeras cirka 60 % av den energi som används i länet från andra delar av Sverige eller andra länder. Målet om att bli ett Plusenergilän 2050 kan nås, men kräver stora insatser på flera områden.

Nu etableras officiell statistik inom film

Press Releases - Published: 2021-02-18 09:22 CET - Myndigheten för kulturanalys

Ny publikation: Folkbibliotek i Norden

Press Releases - Published: 2020-05-05 07:41 CEST - Myndigheten för kulturanalys

Avveckla Brottsförebyggande rådet!

Press Releases - Published: 2019-12-18 11:53 CET - Medborgerlig Samling

Sedan början av 2018 har Medborgerlig Samling krävt att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska läggas ned. Delar av verksamheten kan med fördel flyttas till universitet och högskolor. De senaste avslöjandena från Linköpings Universitet visar att Brå snarast fungerar som ett "Brottsförvrängande råd".