Ökad styrning av kommuner och landsting

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-01 09:00 CET - Statskontoret

Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret. Kommuner och landsting har stor förståelse för statens behov av att styra, men är kritiska mot utformningen och omfattningen av styrningen.

Regeringen utreder styrning av gymnasieskolan - staten bör ta större ansvar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-12 10:43 CET - Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson välkomnar regeringens besked om en översyn av gymnasieskolans dimensionering och finansiering. - Jag delar den problembild som regeringen formulerar,