Upprustning av Vasagatan för ett mer levande stadsliv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-04 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad om en helhetsupprustning av Vasagatan. Den innebär nya cykelbanor, breddade gångbanor med nya träd på gatans båda sidor, fler sittplatser, nya cykelparkeringar, förbättrad tillgänglighet och förbättrad belysning.

Ökad framkomlighet med höjda p-böter och skärpt övervakning av cykelfält

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-15 10:24 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu ska framkomligheten för bussar ytterligare förbättras i Stockholm och trafiksäkerheten öka för oskyddade trafikanter – i dag beslutar kommunfullmäktige att böterna för felparkering ska höjas med 200 kronor från den 1 juli. Samtidigt skärps övervakningen resten av året så böter kommer att delas ut direkt till bilister som parkerar i cykelbanor och cykelfält.

Mer levande City med minskad biltrafik – ny plan på remiss

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-08 11:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ett bilfritt Gustav Adolfs torg, Hamngatan och Kungsgatan med breda trottoarer och enbart kollektiv- och cykeltrafik samt avstängd Klaratunnel mot Mäster Samuelsgatan. Det är några av förslagen i den trafik- och gatumiljöplan som nu går ut på remiss. För att göra Stockholm mer levande behöver biltrafiken till och genom City totalt sett minska.

Pressträff 8/5 ny trafik- och gatumiljöplan för City

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-05 13:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

På en pressträff måndag den 8 maj kl 11 i stadshuset presenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén en ny gatu- och trafikmiljöplan för Stockholms innerstad.

Säkrare och färre konflikter när Strömbron byggs om för gående och cyklister

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-02 06:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag blir det byggstart för en framkomlig och trafiksäker gång- och cykellösning längs Strömbron och Stallgatan. Ett bilkörfält på Stallgatan och ett bilkörfält på Strömbron görs om till cykelbanor och bredare trottoarer. Den nya utformningen kommer att öka säkerheten och minska konflikterna mellan cyklister och gående.

Prioriterat cykelstråk längs Ulvsundavägen byggs om för 90 miljoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-06 11:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Som en del av den rödgrönrosa majoritetens cykelmiljard klubbar måndagens kommunfullmäktige en utbyggnad av cykelbanan längs Ulvsundavägen för 90 miljoner. Det blir ett dubbelriktat cykelstråk med hög standard, en markant förbättring jämfört med i dag.

Pressinbjudan I stan utan min bil lördag 19/9

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-17 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

På lördag den 19 september stängs området runt Gamla stan och city av för biltrafik, som en del av europeiska trafikantveckan. Det blir prova på aktiviteter, prisutdelning i skoltävlingen parkeringsrutan, en walkshop om gågator och politisk debatt där bland andra Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén deltar.

MP: Stockholm behöver ett nytt operahus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-26 15:40 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Sverige och Stockholm behöver en ny nationalscen för opera, balett och musikteater. Operahuset vid Gustav Adolfs torg fungerar idag som Sveriges nationalscen för opera och balett. Men huset är gammalt, det uppfördes för 120 år sedan, och verksamheten dras med en rad stora problem.

Sex åtgärder för renare luft i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-03-02 09:09 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms luft är så dålig att den är farlig. Barn, äldre och människor med astma, hjärt- och kärlproblem drabbas hårdast. I Stockholm har 600 av de barn som har astma utvecklat sjukdomen just på grund av luftföroreningarna. Det visar en ny europeisk studie som presenteras senare i dag i Paris.

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-23 14:46 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Under de senaste fyra åren har den moderatledda alliansen visat tydligt att de prioriterar bort Stockholms cyklister. Samtidigt som Miljöpartiet de gröna presenterar stora cykelsatsningar för Stockholmsregionen (se länk nedan) presenteras här en sammanställning av alternativet; Moderaternas obefintliga cykelpolitik.