Forskningsvistelser vid de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-10 11:57 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Den som söker ska vid ansökningstillfället ha avlagt doktorsexamen och ha en anställning antingen vid ett svenskt universitet och högskola eller vid ett svenskt museum, arkiv och bibliotek.