Semester gäller inte alla. Många dialyspatienter har ”kommunarrest”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-17 06:00 CEST - Njurförbundet

Att planera sin och familjens sommarsemester är en självklarhet för de flesta. Tillhör man en av de drygt 4000 i landet som behöver dialys 3 – 4 gånger per vecka är situationen annorlunda.

H.K.H Prins Carl Philip inleder Dyslexiförbundets hearing den 23 maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-07 11:39 CEST - Dyslexiförbundet

Hearingen handlar om elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd.

Brist på sjuksköterskor har skapat allvarlig konsekvens för njursjuka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-23 06:00 CEST - Njurförbundet

Under lång tid har det varit en turbulent personalsituation vid flera av landets dialysmottagningar.

Företagare i Eskilstuna allt nöjdare med kommunens service

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-07 10:22 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna står modell för jämställdhetsarbete

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-25 06:30 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har blivit utvald av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som en av sju kommuner att ingå i ett ettårigt pilotprojekt inom jämställdhetsintegrering.

Njurtransplantationer bör ingå i rikssjukvården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-04 06:15 CEST - Njurförbundet

Fakta:

Patientlagen har gett njursjuka kommunarrest

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-04-23 06:02 CEST - Njurförbundet

Sverige fick en ny patientlag i januari i år. Den nya lagen ska bland annat stärka patientens ställning och rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Detta innebär att tidigare hinder som vissa landsting har infört och som begränsar njursjukas möjlighet till gästdialys har undanröjts. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) infört nya hinder med stöd av patientlagen.

Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-01 09:00 CEST - Statskontoret

Läget angående Kommunals varsel mot Eskilstuna kommun

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-24 18:49 CEST - Eskilstuna kommun

Statlig satsning på äldrevård riskerar att inte nå privata aktörer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-01 08:00 CET - Statskontoret

Staten satsar närmare 1,2 miljarder kronor i år på att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Merparten är kopplat till prestations- och resultatbaserade mål. Statskontorets rapport till regeringen visar att de kvalitetsregister som ingår i satsningen ännu inte används till att följa upp äldrevårdens resultat. Därmed är steget till ett förändrat arbetssätt långt. Dessutom är det få privata utförare som får del av prestationsersättning.