Globalt elmotorföretag etableras i Åmål – stärker Västsveriges internationella konkurrenskraft inom elektrifiering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-23 11:20 CET - Västra Götalandsregionen

På tisdagen tillkännagav Dana Incorporated, en världsledande leverantör av drivlinor och elsystem för mobilitetssektorn, en investering på drygt 440 miljoner svenska kronor för att bygga världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon - i Åmål i Västra Götaland. Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och kommer initialt att vara fokuserad på elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya direkta jobb i Åmåls kommun. Investeringen blir strategiskt viktig för det västsvenska fordonsklustret.

Ett viktigt steg mot ny järnväg Göteborg-Borås

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-15 12:41 CEST - Västra Götalandsregionen

Stora infrastrukturprojekt såsom ny järnväg ligger ofta hisnande långt fram i tiden. Men nu verkar det som spaden kan vara i jorden inom några år för ny järnväg på sträckan Göteborg-Borås. Byggstart är planerad till tidigast 2025, och idag tog regionstyrelsen ställning till det sista av tre samråd från Trafikverket som regionen ska hantera för att byggstart ska kunna bli verklighet.

Pressinbjudan: Ny forskning och innovation inom de maritima näringarna presenteras på konferens i Västsverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-10 16:19 CET - Västra Götalandsregionen

En gång om året samlas den maritima sektorn i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium, presentationer av innovativa projekt, forskningsresultat och mingel. På årets konferens på Lindholmen den 14 november har du chans att lyssna till ett 20-tal innovativa projekt.​ 

Det västsvenska näringslivet går på högvarv- full fart i fordonsindustrin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-20 11:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva, läget är gynnsamt just nu och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan

Stöd till fordonslabb och mötesplats för ensamkommande och arbetslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-22 14:31 CEST - Västra Götalandsregionen

Idag tog regionutvecklingsnämnden (RUN) beslut om ett antal satsningar i Västra Götaland. En av dem handlar om att skapa en mötesplats mellan ensamkommande ungdomar och förenings- och arbetsliv och skola. Nämnden beslutade också att satsa sex miljoner kronor till Research Vehicle Resource (ReVeRe), ett långsiktigt projekt på Lindholmen som ger forskare och studenter närhet till industriella teknologier med möjlighet att testa och demonstrera nya lösningar på verkliga fordon.

Konjunkturen fortsätter uppåt i Västra Götaland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-24 11:41 CET - Västra Götalandsregionen

Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras och kan nu betraktas som starkare än normalt. Optimismen är särskilt stor inom bygg och företagstjänster. Till våren räknar alla huvudbranscher med en oförändrad eller uppåtgående konjunktur. Konjunkturuppgången förväntas bidra till att sysselsättningen fortsätter att öka. Inom Västra Götaland är konjunkturen återigen klart starkast i Göteborgsregionen.