Fler vill lappa och laga, köpa second hand och hyra kläder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-22 09:00 CET - Naturvårdsverket

Jämfört med förra året har andelen svenskar som kan tänka sig att lappa och laga sina kläder ökat. Fler kan tänka sig att hyra kläder och att köpa mindre mängder textilier. Fler anger att de köper begagnade kläder. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket genomfört.

Den europeiska textilkonsumtionen behöver bli cirkulär

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-19 10:10 CET - Naturvårdsverket

Den europiska textilkonsumtionen av kläder, skor och hemtextilier förbrukar i genomsnitt runt 1,3 ton råvaror och över 100 kubikmeter vatten per person och år. Genomgripande förändringar behövs inom produktionen och konsumtionen av textil för att minska påverkan på miljö, klimat och naturresurser. Nya cirkulära affärsmodeller behöver utvecklas som bygger på att hyra ut och att prenumerera/ leasa kläder, även remake och second handförsäljningen behöver öka. Det konstaterar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån.

Kampanjen Textilsmart ska inspirera konsumenter till mer hållbara val

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-06 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Konsumenter kan göra skillnad genom små medvetna val i vardagen som bidrar till en mer hållbar planet. Det är ett av budskapen när Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen drar igång en informationssatsning för en mer hållbar textilkonsumtion.

Klimatutsläpp från svensk textilkonsumtion ökar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-30 11:22 CET - Naturvårdsverket

Från år 2000 till 2017 har klimatutsläppen från svensk textilkonsumtion ökat med cirka 27 procent. 79 procent av utsläppen sker vid nyproduktionen som övervägande sker i andra länder. Det visar en ny studie som Naturvårdsverket låtit genomföra.

Tre av fyra textilkonsumenter vill agera mer hållbart

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-16 10:05 CEST - Naturvårdsverket

Dagens textilkonsumtion är ännu inte hållbar. En majoritet av konsumenter i Sverige kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad man handlar. Många är också beredda att bättre ta hand om sina kläder och i större utsträckning lämna in dem för återanvändning eller källsortera när de är utslitna. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit genomföra.

Fler hållbara affärsmodeller för textil

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-23 10:08 CEST - Naturvårdsverket

Konsumtionen av nyproducerade kläder och hemtextilier i Sverige ökar enligt en ny kartläggning som Naturvårdsverket låtit genomföra. Även återanvändningen i form av second hand-försäljning ökar. Men trots ökad återanvändning är textilkonsumtionen inte hållbar. Naturvårdsverket ger därför tre miljoner kronor till Högskolan i Borås och projektet Re:textile som i samarbete med branschen ska utveckla fler hållbara affärsmodeller för en mer hållbar textilkonsumtion.

Välkommen till dialog för en hållbar textil värdekedja, första mötet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-06 11:03 CEST - Naturvårdsverket

Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen kommer att pågå i tre år och vid varje dialogmöte kommer ett speciellt tema att belysas. Som journalist är du välkommen att delta på första mötet i dialogen.