Fler studentbostäder, snabbare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-06 09:40 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Sedan 2010 har endast ett drygt hundratal studentbostäder byggts i Stockholm. Nu vill Miljöpartiet att stadens kommunala bostadsbolag till en början köper in 500 tillfälliga, mobila studentbostäder och att exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret ser över möjligheterna att uppföra mellan 2500-5000 tillfälliga studentbostäder i Stockholm.