IVO behöver fortsätta effektivisera sin tillsyn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-31 09:00 CEST - Statskontoret

Statskontorets utvärdering av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att myndighetens förändringsarbete ligger i linje med motiven för att bilda myndigheten: en tydlig, samordnad och effektiv tillsyn. För att komma tillrätta med tidigare brister är det dock viktigt att IVO kortar handläggningstiderna och stärker det juridiska stödet.

Ökad tillsyn över Migrationsverkets förvar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-17 09:00 CET - Statskontoret

Tillsynen över verksamheten vid Migrationsverkets förvar behöver förstärkas. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att en fristående myndighet ska ges i uppdrag att utöva tillsynen.

Stora utmaningar för IVO:s tillsyn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-31 08:15 CEST - Statskontoret