Nationell valideringskonferens i Växjö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-22 14:41 CET - Region Kronoberg

Den 27-28 januari arrangeras en nationell valideringskonferens i Växjö om kompetensförsörjning och livslångt lärande. Arrangör är Region Kronoberg tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Nordiskt samarbete för vuxnas lärande, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen.

Gröna lån - finansieringsmöjlighet för energieffektivisering av byggnader

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-05 15:58 CET - Energikontor Sydost

Genom en effektivare mätning och styrning kan energianvändningen i fastigheter minskas med minst 10 procent, men hur kan dessa åtgärder finansieras? Nio organisationer och finansieringsexperter samlades i två dagar i Magdeburg för att utbyta erfarenheter kring finansiering för energieffektivisering. Energikontor Sydost bjöd med Tillväxtverket och Kommuninvest för att tala om Gröna lån och de regionala strukturfonderna.

Ringar på vattnet får ingen delfinansiering från Tillväxtverket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-29 10:23 CEST - Timrå kommun

Destination Sundsvalls besöksnäringsprojekt ”Ringar på vattnet” får inget ekonomiskt stöd från Tillväxtverket. Motiveringen till avslaget är att ”Projektet inte bedöms ha förutsättningar att uppnå mål och resultat inom tillämpligt insatsområde 3.”

Handlingsplan ska förbättra företagsklimatet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-03 09:35 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun upprättar en handlingsplan för kommunens tjänstemän som

Eskilstuna kommun satsar på att förbättra företagsklimatet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-24 12:24 CEST - Eskilstuna kommun

Ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden.