Nya siffror visar att biltrafiken minskade i Stockholm 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-09 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

2019 minskade biltrafiken både i innerstan och ytterstaden. Trafiken i innerstan har nu minskat flera år i rad. 2018 skedde ett trendbrott då trafiken minskade även i den yttre kommungränsen för Stockholm, Solna och Sundbyberg (regioncentrumsnittet), en utveckling vi nu kan konstatera att den fortsatte under 2019. Trafiken minskade 2019 oavsett vilket snitt som mäts och visar på att omställningen till gång, cykel och kollektivtrafik fortsätter.

Upprustning av Vasagatan för ett mer levande stadsliv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-04 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad om en helhetsupprustning av Vasagatan. Den innebär nya cykelbanor, breddade gångbanor med nya träd på gatans båda sidor, fler sittplatser, nya cykelparkeringar, förbättrad tillgänglighet och förbättrad belysning.

Ökad framkomlighet med höjda p-böter och skärpt övervakning av cykelfält

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-15 10:24 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu ska framkomligheten för bussar ytterligare förbättras i Stockholm och trafiksäkerheten öka för oskyddade trafikanter – i dag beslutar kommunfullmäktige att böterna för felparkering ska höjas med 200 kronor från den 1 juli. Samtidigt skärps övervakningen resten av året så böter kommer att delas ut direkt till bilister som parkerar i cykelbanor och cykelfält.

Levande Stockholm: Säsongsstart sommargågator kl 11 måndag 15/5

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-12 17:18 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

På måndag 15 maj öppnar Rörstandsgatan som säsongens första och tidigarelagda sommargågata. Kl 11 är trafikborgarrådet Daniel Helldén på plats och berättar öppningsdatum för övriga sommargågator, nya som gamla, liksom sommartorg och tillfälliga parker inom projektet Levande Stockholm.

Mer levande City med minskad biltrafik – ny plan på remiss

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-08 11:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ett bilfritt Gustav Adolfs torg, Hamngatan och Kungsgatan med breda trottoarer och enbart kollektiv- och cykeltrafik samt avstängd Klaratunnel mot Mäster Samuelsgatan. Det är några av förslagen i den trafik- och gatumiljöplan som nu går ut på remiss. För att göra Stockholm mer levande behöver biltrafiken till och genom City totalt sett minska.

Säkrare och färre konflikter när Strömbron byggs om för gående och cyklister

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-02 06:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag blir det byggstart för en framkomlig och trafiksäker gång- och cykellösning längs Strömbron och Stallgatan. Ett bilkörfält på Stallgatan och ett bilkörfält på Strömbron görs om till cykelbanor och bredare trottoarer. Den nya utformningen kommer att öka säkerheten och minska konflikterna mellan cyklister och gående.

Nytt avtal klottersanering på plats inom dagar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-06 15:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Torsdagens trafiknämnd beslutar om en direktupphandling av ny entreprenör av klottersanering, som ska upprätthålla Stockholms garanti att sanera klotter inom 24 timmar.

Ny rapport om Stockholmsluften

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-27 12:07 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenteras en ny rapport från miljöförvaltningen i Stockholms stad med en översikt över stadens luftkvalitet under 2016. I rapporten kommer man fram till att stadens luftkvalitet förbättrats men att trots detta behöver fler åtgärder vidtas för att minimera inverkan på Stockholmarnas hälsa.

Beslut idag: ny strategi för Stockholms grönska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-13 09:43 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag beslutar kommunfullmäktige om "Grönare Stockholm" - en ny strategi och riktlinjer för bland annat de budgeterade 300 miljoner kronor extra som ska gå till planering och utveckling av Stockholms gröna värden. Staden tar nu ett helhetsgrepp kring Stockholms park- och grönområden. 

Beslut i dag: så ska Stockholm minska klimatutsläppen till 2040

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-28 07:20 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag den 28 november går Stockholm stads nya klimatstrategi upp för beslut i kommunfullmäktige. Strategin visar vägen till målet om en fossilbränslefri stad till 2040. För stockholmarna innebär det minskade utsläpp från trafiken, ökad insamling av matavfall, minskad plastanvändning och mer energieffektiva bostäder.