Nya cykelbanor i Stockholm ofta billigare än budgeterat, visar ny sammanställning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-31 12:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Vanligare att investeringar i ny cykelinfrastruktur går under budget än över budget, visar sammanställningen av Stockholms stads cykelmiljard 2012-2018. Samtidigt redovisas att den genomsnittliga kostnaden per kilometer för ny cykelinfrastruktur är 18,5 miljoner, vid dubbelräkning av enkelriktade cykelbanor. Väsentligt lägre än vad som ibland har påståtts.

Upprustning av Vasagatan för ett mer levande stadsliv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-04 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad om en helhetsupprustning av Vasagatan. Den innebär nya cykelbanor, breddade gångbanor med nya träd på gatans båda sidor, fler sittplatser, nya cykelparkeringar, förbättrad tillgänglighet och förbättrad belysning.

Historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-12 18:48 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

750 miljoner fram till 2026 i en historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm beslutade kommunfullmäktige på måndagen. Alla stadsdelar får åtgärder för oskyddade trafikanter och för att få fler bilister att hålla skyltad hastighet.

Långsiktigt mål ska underlätta för stockholmarna att ladda elbil på gatan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-29 15:13 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

För att nå målet att få bort bensin- och dieselbilar i huvudstaden till 2040 måste det finnas tillräckligt med platser för att ladda elbilen på gatan, det beslutar kommunfullmäktige i kväll. Redan till 2020 ska det finnas minst 500 laddplatser på Stockholms gator. Detta är en del av att Stockholm ställer om till fossilfritt till 2040 och arbetar för bättre luft.

Nytt avtal klottersanering på plats inom dagar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-06 15:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Torsdagens trafiknämnd beslutar om en direktupphandling av ny entreprenör av klottersanering, som ska upprätthålla Stockholms garanti att sanera klotter inom 24 timmar.

Beslut idag: ny strategi för Stockholms grönska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-13 09:43 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag beslutar kommunfullmäktige om "Grönare Stockholm" - en ny strategi och riktlinjer för bland annat de budgeterade 300 miljoner kronor extra som ska gå till planering och utveckling av Stockholms gröna värden. Staden tar nu ett helhetsgrepp kring Stockholms park- och grönområden. 

Prioriterat cykelstråk längs Ulvsundavägen byggs om för 90 miljoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-06 11:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Som en del av den rödgrönrosa majoritetens cykelmiljard klubbar måndagens kommunfullmäktige en utbyggnad av cykelbanan längs Ulvsundavägen för 90 miljoner. Det blir ett dubbelriktat cykelstråk med hög standard, en markant förbättring jämfört med i dag.

Beslut om nytt parkeringsgarage för halv miljard i Hjorthagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-17 15:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag beslutar Stockholm stads kommunfullmäktige om ett nytt parkeringsgarage i Hjorthagen för 1 200 bilar för 540-590 miljoner kronor. Syftet är att få bort bilar från gatorna och lösa behovet av parkering i Norra Djurgårdsstaden som byggs som en hållbar stadsdel.

Stockholm ska få fler skolbarn att gå eller cykla till skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-06 09:22 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Kommunfullmäktige klubbade på måndagskvällen Stockholms stads plan för skolvägar, något som ansvariga borgarråden Olle Burell (S) och Daniel Helldén (MP) är mycket glada för. Planen syftar till att trafikmiljöerna i skolornas närhet ska vara säkra och trygga samt till att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil.

Odenplans cykelgarage invigt - Stockholms stads första innanför tullarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-23 16:57 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag invigde trafikborgarrådet Daniel Helldén Odenplans cykelgarage. I sitt invigningstal betonade trafikborgarrådet att Odenplans cykelgarage är ytterligare ett steg på väg mot en ledande cykelstad.